پایتون یک زبان برنامه نویسی تفسیر شده، سطح بالا و با کاربرد های عمومی است.